Privacy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Van der Vleuten I&PS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van der Vleuten I&PS, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van der Vleuten I&PS verstrekt. Van der Vleuten I&PS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres

 

Waarom Van der Vleuten I&PS gegevens nodig heeft

Van der Vleuten I&PS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Van der Vleuten I&PS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoe lang Van der Vleuten I&PS gegevens bewaart 

Van der Vleuten I&PS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een half jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Van der Vleuten I&PS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Van der Vleuten I&PS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van der Vleuten I&PS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Van der Vleuten I&PS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Van der Vleuten I&PS bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Van der Vleuten I&PS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van der Vleuten I&PS heeft hier geen invloed op. Van der Vleuten I&PS heeft Google geen toestemming gegeven om via Van der Vleuten I&PS verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. Van der Vleuten I&PS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Van der Vleuten I&PS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van der Vleuten I&PS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van der Vleuten I&PS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van der Vleuten I&PS.

 

Contactgegevens

Post- en vestigingadres: Brugakker 1315, 3704 WE ZEIST
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30214628
Telefoon: 030 - 6951384 / 06 - 5169 8188
E-mailadres: mail@mechteld.nl 

Mechteld van der Vleuten Brugakker 1315 3704 WE Zeist M 06-51698188 E mail@mechteld.nl KvK KvK Utrecht 30214628