Publicaties

 

3 december 2022
'Verduurzaming van kleine appartementengebouwen', in WPNR 7393, p. 876-885, samen met Björn Hoops, Yvonne van Ballegooijen, Claudia Siewers en Arnoud Wilod Versprille.

november 2022
'Zonnepanelen in gemengde complexen, flatgebouwen met eigenaar-bewoners en huurders', p. 49-64, in Privaatrecht 2050. De weg naar ecologische duurzaamheid, Brugge, Die Keure, red. B. Akkermans, B. Hoops, E. van der Sijde, B. Verheye. Dit boek bevat artikelen naar aanleiding van het colloquium dat het Tijdschrift voor Privaatrecht organiseerde op 20 en 21 mei 2021. Meer dan 40 rechtswetenschappers uit België, Nederland en Zuid-Afrika deelden hun onderzoek naar de rol van ecologische duurzaamheid in het (brede) privaatrecht.

november 2021
'Besluitvorming in appartementencomplexen', in Stichting LNSC Groningen, Vastgoed en duurzaamheid (AN nr. 175) 2021, p. 13-20, samen met Claudia Siewers.

6 februari 2021
WPNR 2021/7313, p. 160 - 163, samen met Claudia Siewers, 'Reactie op "de verduurzaming van VvE's: hoe kunnen wij de Tragedy of the Anticommons vermijden?" van Björn Hoops, WPNR 2020/7297'

5 januari 2021
TBR 2021/1, p. 38-52, "Het ontwerpwetsvoorstel appartementsrechten"  

24 augustus 2020
'Een verbeterde regeling voor appartementsrechten - Ontwerpwetsvoorstel' (samen met Ingrid de Jong), in Vervolg 'Boek 5 BW van de toekomst' Het ontwerpwetsvoorstel appartementsrechten. In dit boek was ik eveneens eerste auteur van 'De aanleg van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in VvE's' (samen met Claudia Siewers en Kees Oomen) en mede-auteur van 'Besluitvorming in VvE's voor energiebesparende maatregelen' (samen met Kees Oomen en Claudia Siewers). 

januari 2020
'Duurzaamheid en appartementsrechten' (Hoofdstuik 8), in: J.J. Karens, N. van Wijk-van Gilst, M.A.B. Chao-Duivis (red.), Praktijkboek Duurzaam bouwen, Den Haag: IBR 2020, p. 159-179.

april 2019
Tijdschrift voor Curatoren 2019/2, p. 46-52, 'Een appartementsrecht in de boedel; baat het of schaadt het?' (samen met Yvonne van Ballegooijen en  Annoeska Pals-Rubbens)

november 2018
Thuis in gemengde complexen, woongebouwen met zowel eigenaar-bewoners als huurders, Oosterhout: VvE Belang 2018. 

november 2018
'Meerderheidsmacht in een VvE', in: R.F.H. Mertens (red.), VvERecht in ontwikkeling, Maastricht: Nexus Legal 2018, p. 75-85 

oktober 2018
TBR 2018/165, p. 1084-1089, "Uitleg van een (oude) splitsingsakte", annotatie bij Hof Den Haag, 8 mei 2018, ECLI: NL:GHDHA: 2018: 1007

22 september 2018
WPNR 2018/7207, p. 702-704, "Proefschrift, 3 stellingen, Gemengde complexen, een onderzoek naar de juridische knelpunten in  woongebouwen met zowel huurders als eigenaar-bewoners" 

september 2018
Tijdschrift voor Procespraktijk 2018/4, p. 117-123, "Dringende onderhoudswerkzaamheden en renovatie in een gemengd complex"

april 2018
Tijdschrift voor Procespraktijk 2018/2, p. 43-51, "Procesmogelijkheden bij overlast in gemengde complexen met huurders en eigenaar-bewoners"

1 september 2017
Dissertatie: "Gemengde complexen, een onderzoek naar de juridische knelpunten in woongebouwen met zowel huurders als eigenaar-bewoners"

mei 2017
TBR 2017/87, noot bij Hof Amsterdam 28 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2016:1515, Akte is akte!

19 februari 2017
Op www.vverecht.nl: Wet verbetering functioneren VvE's: parlementaire behandeling

februari 2017
VvE Magazine 01-2017, p. 16-17: VvE-en in onze buurlanden; de overeenkomsten en verschillen

24 september 2016
Op www.vverecht.nl: Perikelen over recreatieve verhuur

september 2016
TBR 2016/142, Noot bij Hoge Raad 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:719, verzekeringsuitkeringen kleine VvE's

18 juli 2016
Open Universiteit, in opdracht van VvE Belang, Rechtsvergelijkend onderzoek naar systeem, praktijk en beleid van de eigendom van appartementen in België, Duitsland en Engeland

juni 2016
TBR 2016/106, Noot bij Hof Den Bosch, 19 april 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:1515, Kwalitatief lidmaatschap van een vereniging naast de VvE

22 april 2016
Op www.vverecht.nl: Yvonne H. van Ballegooijen & Mechteld C.E. van der Vleuten, Overlast binnen de VvE: duiven, negatieve uitlatingen en geluidsoverlast

8 maart 2016
Preadvies Boek 5 BW van de toekomst, Over vernieuwingen in het zakenrecht, hoofdstuk 7 Appartementsrecht, door mr. B. Akkermans, prof. mr. R.F.H. Mertens en mr. M.C.E. van der Vleuten 

14 januari 2016
Op www.vverecht.nl: Gebruik of misbruik van stemrecht? Benoeming groot eigenaar tot beheerder vernietigd.

11 januari 2016
Op www.vverecht.nl: Gebruik of misbruik van stemrecht? - hoger beroep van Rb Amsterdam, 16 januari 2015 

2 januari 2016
Op www.vverecht.nl: 'Gebruik of misbruik van stemrecht? - nieuwe casus'

november 2015 
Huurrecht in Praktijk november 2015, p. 8-13, 'Zouden individuele eigenaars beschermd moeten worden tegen de invloed van een grooteigenaar bij renovaties in een VvE?'

10 november 2015 
Knelpunten en oplossingsrichtingen in gemengde complexen (VvE's) met grooteigenaars (literatuurstudie)

17 oktober 2015 
TBR 2015/10, p. 161-171, ‘VvE’s met eigenaar-bewoners en huurders. Huurdersparticipatie in gemengde complexen.’

2 oktober 2015
Op www.vverecht.nl: 'Moet een kascommissie uit louter VvE-leden bestaan?'

27 juni 2015
Op www.vverecht.nl: 'Gebruik of misbruik van stemrecht?' 

13 maart 2015 
Op www.vverecht.nl: 'European Condominium Law, uitgegeven bij Cambridge University Press, 2015'

augustus 2014 
VvE Magazine augustus 2014, p. 8-11, 'Minister publiceert plannen om functioneren VvE'en te verbeteren.' 

12 jui 2014 
Op www.vverecht.nl: 'Onderzoek naar moderniseringsmogelijkheden wet- en regelgeving VvE’s.' 

25 mei 2014
Op www.vverecht.nl: 'VvE legt boete op - uitleg van de akte.'

7 februari 2014
Open Universiteit, i.o.v. VvE Belang en Ministerie van Binnenlandse zaken, 'Onderzoek naar mogelijkheden tot modernisering van wet- en regelgeving in het kader van het verbeteren van het functioneren van VvE's.'

7 februari 2014
Op www.vverecht.nl: 'Wet bestuur en toezicht (ambtelijk voorontwerp).'

juni 2013
Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2013/3, p. 129-134, 'Boekbeschouwing van de dissertatie van Noortje Vegter: De vereniging van eigenaars.'

26 februari 2013
Op www.vverecht.nl: 'Wijziging van de splitsingsakte met medewerking van het bestuur, vervangende machtiging.'

maart 2012
TBR, 2012/43, p. 225 - 235, samen met prof.mr. R.F.H. Mertens: 'Procesbevoegdheid van VvE's en individuele appartementseigenaars bij gebreken in nieuwe appartementsgebouwen.'

1 februari 2012 
Op www.vverecht.nl: 'Voorafgaand aan de vergadering schriftelijk stemmen.'

1 november 2010
"Thuis in een huurwoning, praktische informatie voor huurders", in opdracht van Bouwvereniging Volksbelang, Cratus uitgevers. 

1 augustus 2009 
Tijdschrift voor de Procespraktijk 2009/4, p. 110-118: 'Appartementsrecht en woningcorporaties: welke knelpunten zijn er in de praktijk?'

26 mei 2009 
Scriptie OU Nederlands recht: 'Lacunes in het appartementsrecht voor woningcorporaties.'

Mechteld van der Vleuten Brugakker 1315 3704 WE Zeist M 06-51698188 E mail@mechteld.nl KvK KvK Utrecht 30214628