Welkom


Op 1 september 2017 ben ik gepromoveerd op de juridische knelpunten in gemengde complexen (huurders en eigenaars in één gebouw). Met advisering inzake VvE's en splitsing in appartementsrechten heb ik veel ervaring, ik geef cursussen over appartementsrecht en gemengde complexen en ik publiceer erover. 

Heeft u een vraag op het gebied van appartementsrecht/VvE's?  Weet u niet goed raad met de rol van uw corporatie of van de huurders in de VvE? Eigenlijk geen tijd voor die beleidsklus? Zoekt u een secretaris voor de bestuurder/RvC? Wilt u meer weten van visitatie van woningcorporaties? Of is uw manager wonen of manager wijkbeheer wat langer afwezig? 

Aan mij, Mechteld van der Vleuten, kunt u het overlaten. Ik ben een in het appartementsrecht gespecialiseerd jurist, met name op het snijvlak van het huurrecht c.q. woningcorporaties. Bij diverse opdrachtgevers, met name in de corporatiesector, heb ik werkzaamheden uitgevoerd op beleidsmatig, (bestuurs-) adviserend en leidinggevend MT-niveau. Ik heb ervaring als jurist en beleidsadviseur op diverse gebieden, als bestuurssecretaris, en ook als manager van afdelingen wonen/woondiensten, woonservice en wijkbeheer. Daarnaast ben ik reeds geruime tijd commissaris bij een woningstichting, en eveneens geruime tijd beleidsadviseur bij de stichting visitatie woningcorporaties (SVWN), zodat ik ook vanuit deze meer bestuurlijke / abstractere perspectieven corporaties kan beschouwen.

 

Mechteld van der Vleuten Brugakker 1315 3704 WE Zeist T 030-6951384 M 06-51698188 E mail@mechteld.nl KvK KvK Utrecht 30214628